skip to Main Content
Primer Journal UIA

La primera revista sobre Gàvius publicada a la web de la UIA

Aquest butlletí ha estat elaborat per una experta en projectes europeus amb la informació aportada pels socis. En ell s’introdueixen els conceptes i idees claus de Gàvius, s’analitza l’estat actual de les activitats i s’expliquen els principals reptes d’implementació als quals s’enfronta.

El projecte europeu Gàvius continua la seva marxa, avançant en les diferents etapes que portaran a la creació de tres assistents virtuals per tramitar ajuts socials: un per a la ciutadania, un altre per als tècnics i tècniques municipals i un tercer pels gestors i equip directiu. Darrere de tot això hi ha una feina intensa i importants reptes a superar, entre ells el de donar a conèixer a la ciutadania i els agents implicats el desenvolupament i la importància del projecte. La iniciativa Urban Innovative Actions (UIA), que en finança el 80%, fa la seva part en aquest sentit, publicant diversos butlletins a l’espai que Gàvius té a la seva web. Aquesta és una molt bona eina per donar a conèixer el projecte a escala internacional.

Des de finals d’abril de 2021 el primer d’aquests butlletins o revistes es pot llegir en línia, o bé descarregar en versió PDF. Escrita en anglès i sota el títol de “Quan la IA fa un bé comú”, la publicació fa un repàs exhaustiu de Gàvius des dels seus inicis, incidint en les idees clau, el punt on es troba actualment i els reptes als quals s’enfronta. El principal es posa de manifest a la introducció: Gàvius ha d’aprofitar el gran potencial de la Intel·ligència Artificial en un àmbit on no ha estat explotada, el dels serveis públics locals.

La revista entra en matèria explicant els antecedents de Gàvius i el context dins el qual els ajuntaments de Gavà i Mataró fan la seva aposta digital. Pel que fa a la fase actual del projecte, se centra en la cocreació, el desenvolupament tècnic dels aplicatius i en l’ètica, la privacitat i la seguretat, que són cabdals a l’hora de desenvolupar aquestes eines. Finalment es fa un repàs dels reptes assolits per Gàvius, la complexitat dels mateixos i les lliçons que s’hi ha extret. Són reptes com el lideratge en innovació, la implicació activa de les parts interessades, l’escalabilitat del projecte o la comunicació entre els socis i amb les persones beneficiàries. També s’aprofita per extraure una conclusió i remarcar les lliçons apreses fins al moment.

La revista està escrita per Valentina Tageo, la persona escollida per la UIA per assessorar els socis de Gàvius amb la seva expertesa en innovació aplicada a diversos àmbits. Està previst que, durant el desenvolupament del projecte, hi hagi altres butlletins que expliquin diferents aspectes i fases del mateix.

Back To Top
X