skip to Main Content

Els Socis de Gàvius

Donada la complexitat dels desafiaments urbans, sovint les administracions no poden actuar soles. Per a dissenyar i implementar solucions efectives i innovadores, aquestes han d’involucrar totes les parts clau interessades que puguin aportar experiència i coneixement sobre el tema, teixit social, centres de recerca i innovació, o empreses privades.
null

L’Ajuntament de Gavà lidera com a principal promotor del projecte Gàvius, assumint el paper d’oficina tècnica. Coordina les accions dels socis i la relació directa amb la UIA, a més d’engegar un procés participatiu amb la ciutadania de Gavà, per implicar-la directament en el disseny funcional i l’interfície d’usuari de l’aplicació Gàvius. Diversos departaments de l’Ajuntament hi estan molt implicats, com el de Serveis Socials, el d’informàtica o la Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
null

El projecte Gàvius compta amb tot el suport de l’Ajuntament de Mataró que hi participa com administració pública que està en ple procés de transició digital. A més, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme hi col·laborarà aportant l’experiència en la definició i execució de projectes amb participació d’usuaris, administració pública, centres de coneixement i empreses.
null

L’AOC aporta al projecte Gàvius la seva experiència en sistemes de gestió de serveis socials locals i serveis personalitzats en l’àmbit social i d’administració digital al núvol. Aporta l’integrador de serveis d’identificació digital de Catalunya, VALid, perquè la ciutadania accedeixi i tramiti amb l’assistent virtual Gàvius de forma àgil, fàcil i segura. L’ens impulsarà i acompanyarà el desplegament del sistema a d’altres ajuntaments i ens locals interessats.
null

El CIMNE és un centre d’investigació que desenvolupa mètodes numèrics i tècniques de computació per avançar en el coneixement i la tecnologia en enginyeria i ciències aplicades. Com a soci de Gàvius, hi aporta la identificació i recollida d’informació rellevant de les fonts de dades disponibles, per utilitzar-la d’una manera adequada als aplicatius que es desenvoluparan. També col·labora en el desenvolupament de la interfície d’interacció entre els Serveis Socials dels ajuntaments i la ciutadania.
null

La UPC, primera universitat de l’Estat en Enginyeria i Tecnologia, participa en el projecte Gàvius a través del seu centre de recerca IDEAI, assumint la coordinació del disseny de gestió de dades i la construcció dels models d’intel·ligència artificial dels aplicatius. També col·labora en el disseny del sistema des del punt de vista del seu desenvolupament ètic i confiable, i participa en l’optimització de l’experiència dels usuaris de l’aplicació Gàvius.
null

Xnet és un projecte activista que proposa solucions avançades en diversos camps relacionats amb els drets digitals i l’actualització de la democràcia, a nivell estatal i internacional. Xnet contribueix al projecte Gàvius amb la seva experiència en ètica i drets a l’era digital, donant respostes sobre el marc legal i ètic del projecte i sobre les eines que crea. Tot per assegurar-se que els drets fonamentals es garanteixen des del disseny i per defecte.
null

L’àrea d’Administracions Públiques d’Inetum aporta a Gàvius la seva expertesa en innovació i transformació digital en l’àmbit de l’Administració Pública. INETUM contribueix al projecte formant part activa de tot el cicle de definició (Design Thinking), testeig i  execució (desenvolupament àgil) de Gàvius, així com la coordinació tècnica dels diferents socis que participen en els desenvolupaments tècnics de les solucions que l’integren.
null

EY és el responsable de proporcionar l’assessorament normatiu en matèria de protecció de dades i d’Intel·ligència Artificial. L’objectiu és dissenyar una aplicació que compleixi amb els pronunciaments de les autoritats competents i els requeriments previstos per la normativa aplicable en les referides matèries, tot garantint els drets i llibertats de les persones usuàries.

El Mètode

Gàvius és un exemple de treball conjunt entre l’administració, l’empresa, la ciutadania i la recerca (el que s’anomena “quàdruple hèlix”). Cada sector aporta la seva visió al projecte i, a més, es compta amb un Consell Assessor que es reuneix semestralment per fer-ne un seguiment.

El Pressupost

El pressupost total del projecte Gàvius és de 5,345,091.15€.

La iniciativa Urban Innovative Actions (UIA) de la Unió Europea aporta 4.276.072,92€, el 80%, i el conjunt de socis que impulsen el projecte Gàvius aporten 1.069.018,23€

Ajuntament de Gavà
33%
Inetum
30%
Ajuntament de Mataró
18%
CIMNE
4%
AOC
4%
UPC
4%
EY
2%
Xnet
1%
Back To Top
X