skip to Main Content
Proces Cocreació Gavius

En marxa el procés de cocreació de Gàvius

Un equip format per ciutadania, treballadors municipals i representants d’entitats ja ha dut a terme la primera de les sessions guiades, que permetran crear un assistent virtual per tramitar ajuts socials.

En aquesta primera sessió, feta tant a Gavà com a Mataró, l’equip s’ha conegut i ha començat a submergir-se en el projecte Gàvius, incidint en aquells trets que el fan innovador. També han pogut compartir les seves percepcions sobre la manera en què s’hauria d’accedir a l’aplicació.

El projecte Gàvius ha arribat a una de les fases més apassionants, aquella en la que intervenen els usuaris i usuàries finals per crear de manera conjunta amb els tècnics una aplicació que els serà molt útil a l’hora d’informar-se dels ajuts socials municipals als quals tenen dret, tramitar-los i percebre’ls. Per la seva banda, el personal de serveis socials també tindrà un assistent virtual que els ajudarà a millorar la rapidesa i l’eficàcia a l’hora de gestionar els tràmits. Uns i altres estan participant en una sèrie de sessions guiades molt dinàmiques, per treballar en diferents aspectes com el flux d’un tràmit, l’accés, les funcionalitats, la navegació i el disseny de les pantalles de l’app. Finalment, un cop desenvolupats els prototips, podran testejar-los abans del desenvolupament final. Aquestes sessions es fan tant a Gavà com a Mataró, els ajuntaments implicats en el projecte, i en format virtual per la situació de pandèmia que vivim.

La primera es va dur a terme el 12 de maig. En ella es va fer una presentació de l’equip, es va explicar què és Gàvius, el perquè del projecte i la vital importància que en ell té la participació. També es va fer incidència en la utilitat que tindrà l’aplicació pels usuaris i usuàries, així com les passes que s’hauran de seguir per emprar-la.

A la segona part de la sessió l’equip de cocreació es va familiaritzar amb conceptes com Intel·ligència Artificial, bot, tractament de dades o proactivitat. Aquest darrer és un dels trets distintius del projecte, que vol aconseguir una administració que vagi a buscar al ciutadà, en comptes d’esperar que sigui aquest qui prengui la iniciativa de dirigir-se a l’ajuntament per informar-se o haver de fer un tràmit.

L’equip es va mostrar molt actiu, participant en les activitats proposades, donant les seves opinions i manifestant el seu interès en el projecte. La propera sessió serà el 26 de maig, quan s’entrarà més en matèria: es testejaran les funcionalitats i la navegació dels diferents perfils d’usuaris i entitats beneficiàries.

Les sessions de cocreació estan dirigides per empreses tecnològiques especialitzades. D’una banda Eurecat (a Gavà) i Tecnocampus (a Mataró), com a facilitadors de les dinàmiques participatives i canalitzadors de resultats. D’altra banda Inetum, soci tecnològic del projecte Gàvius, com a empresa desenvolupadora dels aplicatius.

Back To Top
X