skip to Main Content

Gàvius: administració intel·ligent al servei de la ciutadania

Gàvius és un projecte innovador per crear un assistent intel·ligent i virtual de l’administració local per comunicar als ciutadans i les ciutadanes els ajuts socials que poden ser del seu interès fent un ús innovador de les dades. Gàvius prioritza la privacitat i la minimització de dades i de tècniques d’intel·ligència artificial que no fan ús de dades individuals, i és capaç de recomanar els tràmits necessaris als usuaris. Així, el sistema permetrà a la ciutadania  tramitar i percebre aquests ajuts de manera còmoda, ràpida, senzilla i respectuosa amb la seva privacitat a través d’un aplicatiu mòbil. D’altra banda, facilitarà a l’administració també tramitar, resoldre i atorgar aquests ajuts. Les possibles persones beneficiàries s’identificaran mitjançant un sistema totalment privat i segur, i podran sol·licitar i gestionar els ajuts al moment.

 

Quin és el repte?

El gran repte de Gàvius és aconseguir una administració proactiva, que informi la ciutadania dels ajuts socials municipals als quals pot optar i faciliti la seva tramitació.

Això es pot dur a terme a través de les noves tecnologies i la gestió de dades de qualitat.

Si bé el nou assistent virtual s’aplicaria en principi al camp dels Serveis Socials, el sistema està pensat perquè es pugui implementar en infinitat de casos d’ús que millorin la relació actual de la ciutadania amb l’administració.

Gàvius també podria convertir-se en referent europeu, en la mesura en què qualsevol altre municipi de la UE podrà adaptar-lo a la seva realitat i aplicar-lo en l’àrea que consideri convenient.

S’aposta, doncs, per una administració més intel·ligent, sempre orientada a la ciutadania, moderna, accessible i adaptada a la transformació digital que vivim. Perquè la tecnologia és ja un factor imprescindible a l’hora d’abordar els reptes socials i repensar la gestió pública.

Solució innovadora:

Mitjançant un aplicatiu mòbil les persones que s’hagin identificat podran sol·licitar i gestionar els ajuts al moment de manera còmoda, ràpida i senzilla. Així mateix, els treballadors i treballadores socials disposaran d’un assistent virtual, que els ajudarà a tramitar i concedir els ajuts. Els gestors dels pressupostos municipals també tindran un aplicatiu que, mitjançant la intel·ligència artificial, els assistirà a l’hora d’optimitzar les partides destinades a serveis socials.

Aquest sistema es dissenya comptant amb la participació d’un equip multidisciplinari de cocreació, integrat per ciutadania, entitats socials i treballadors municipals.

A qui s’adreça?

Ciutadania

Permet simplificar i agilitzar els processos burocràtics de la ciutadania amb l’ajuntament.

Altres administracions

Es prova un model basat en l’aprenentatge automatitzat (machine learning) i la intel·ligència artificial per a la modernització del sector públic.

Equips de govern

Ajuda en la presa de decisions a partir de la bona interpretació de les dades (administració Data Driven)

Treballadors municipals

Millora la productivitat, la rapidesa i l’eficàcia a l’hora de gestionar els tràmits dels ciutadans i ciutadanes.

Back To Top
X