skip to Main Content

TD99-215-27
Informació bàsica sobre el tractament de dades personals:
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat
Finalitat del tractament (AT005.02AC): Atendre les seves sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments a través del nostre formulari de contacte i correu electrònic.
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà
Drets: D’accés, rectificació, supressió i d’oposició del tractament, presentant el formulari corresponent, al registre electrònic de l’Ajuntament de Gavà
Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí:

Back To Top
X